Pracovná ponuka Sociálny pracovník

Doktor/Lekár

Nájdi prácu pre lekára, zubára, asistenta, sestru...:


Vedúci oddelenia služieb občanom a organizačné

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  MsČ Bratislava - Devínska Nová Ves - IČO: 00603392
 • Pracovná pozícia:
  Office manager, Právnik, Sociálny pracovník, Vedúci oddelenia, Vedúci právneho oddelenia
 • Miesto výkonu práce:
  Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská, Devínska Nová Ves, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Administratíva, Právo a legislatíva, Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, Manažment
 • Ponuka zadaná dňa:
  19. septembra 2019

Vedúci oddelenia sociálnych vecí

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Mestská časť Bratislava - Karlova Ves - IČO: 00603520
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník, Odborný referent
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, Štátna správa, samospráva
 • Ponuka zadaná dňa:
  18. septembra 2019

Sociálny pracovník/čka

Samostatný odborný referent – sociálny pracovník v Ubytovni FORTUNA

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - IČO: 00603481
 • Pracovná pozícia:
  Administratívny pracovník, referent, Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Administratíva, Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  17. septembra 2019

Sociálna pracovníčka/-ník

Psychoterapeut Centra smútkovej terapie

Sociálny pracovník

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o. - IČO: 45739927
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Jozefa Martinčeka, Varín, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Varín
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  16. septembra 2019

Sociálny pracovník/pracovníčka

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Domov detí, Stredisko Evanjelickej Diakonie - IČO: 30232651
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Banská Bystrica, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Banská Bystrica
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  9. septembra 2019

Odborný terénny pracovník/čka s ľuďmi bez domova v mestskom terénnom programe v oddelení sociálnych vecí

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - IČO: 00603481
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  5. septembra 2019

Odborný terénny pracovník/čka pre mladých ľudí v mestskom terénnom programe v oddelení sociálnych vecí

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - IČO: 00603481
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  5. septembra 2019

Sociálny pracovník / pracovníčka

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Mestská časť Bratislava - Rača - IČO: 00304557
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Rača, Slovensko, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  4. septembra 2019

Sociálny / a pracovník / čka

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Petržalský domov seniorov - IČO: 30775205
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Petržalský domov seniorov, Vilová, Petržalka, Slovensko, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  2. septembra 2019

Sociálny pedagóg

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Dom tretieho veku - IČO: 30842344
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník, Špeciálny pedagóg
 • Miesto výkonu práce:
  Polereckého, Petržalka, Slovensko, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 • Ponuka zadaná dňa:
  28. augusta 2019

Sociálny pracovník s predajcami Nota bene

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Proti prúdu, občianske združenie, združenie (zväz,spolok) - IČO: 36068781
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  28. augusta 2019