Pracovné ponuky v regióne Trstená

Doktor/Lekár

Nájdi prácu pre lekára, zubára, asistenta, sestru...:


Lekár so špecializáciou v odbore chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, rádiológia, psychiatria, geriatria , hematológia a transfuziológia (Ref. č.: 1/2020)

Lekár bez špecializácie na chirurgickom , gynekologicko pôrodníckom , rádiologickom, psychiatrickom oddelení, ODCH, HTO (Ref. č.: 2/2020)

Lekár so špecializáciou klinická biochémia, laboratórny diagnostik so špecializáciou laboratórna medicína (Ref. č.: 2/2020)