Platy u nás sú nižšie ako v Česku, vyššie ako v Maďarsku

Priemerný plat na Slovensku bol podľa platového prieskumu Platy.sk o 11 % nižší ako priemerný plat v Českej republike. Oproti Maďarsku zarábame v priemere o 12% viac. Na Slovensku sú ľudia platení najlepšie spomedzi troch štátov len ak pracujú vo farmácii, v centrách zdieľaných služieb alebo vo výrobe a rozvode elektriny.

Na Slovensku bol priemerný mesačný plat v 3. štvrťroku 2011 v hrubom 896 eur. Najviac zarábali ľudia pracujúci v odvetviach ako sú informačné technológie, leasing, telekomunikácie, farmácia a bankovníctvo.

Tabuľka 1: Odvetvia s najvyššími priemernými platmi

Odvetvia s najvyššími priemernými platmi

Zdroj: Platy.sk

Najhoršie platení sú podľa online platového prieskumu Platy.sk ľudia pracujúci v odvetviach sociálna starostlivosť, reštaurácie, bary, jedálne a textilná, odevná a kožiarska výroba.

Tabuľka 2: Odvetvia s najnižšími priemernými platmi

Odvetvia s najnižšími priemernými platmi

Zdroj: Platy.sk

V Českej republike zarobia vo vede a výskume ľudia viac o štvrtinu

Prieskum Platy.sk je realizovaný na rovnakej metodike, ako je prieskum realizovaný vo viacerých krajinách Európy, čo umožňuje porovnávať platy v jednotlivých krajinách. V porovnaní s našími najbližšími susedmi, nevychádzajú platy na Slovensku (896 eur) najlepšie  - v priemere nedosahujú úroveň hrubých platov v Českej republike (1003 eur), a vo viacerých odvetviach ani  úroveň platov v Maďarsku. Platy u nás sú vyššie ako priemerné hrubé platy v Maďarsku (797 eur), no vo viacerých odvetviach, zarobia ľudia v Maďarsku viac ako u nás.

Graf: Porovnanie priemerných platov

Porovnanie priemerných platov

Zdroj: Platy.sk, Platy.cz, Fizetesek.hu

Do Českej republiky sa oplatí odísť za vyššími zárobkami v podstate ľuďom z ktoréhokoľvek odvetvia. Vo väčšine odvetví totiž slovenské platy ani po takmer dvadsiatich rokoch od rozdelenia nedohnali české platy. 

Výnimku, kedy sú ľudia v Českej republike platení horšie ako na Slovensku, tvoria tri odvetvia: farmácia, výroba, rozvod elektriny a centrá zdieľaných služieb. Ide však o rozdiel niekoľko málo percent, čo v prepočte znamená rozdiel ani nie sto eur.

Tabuľka 3: Odvetvia s najvýraznejším rozdielom platov medzi SR a ČR

Odvetvia s najvýraznejším rozdielom platov medzi SR a ČR

Zdroj: Platy.sk, Platy.cz

Maďarsko v platoch predbiehame iba pri niektorých odvetviach

Pri porovnaní platov s našími južnými susedmi síce platí, že v priemere zarábajú ľudia na Slovensku viac, no ani zďaleka to neplatí pre všetky odvetvia. V Maďarsku sú viaceré odvetvia, v ktorých ľudia zarobia po prepočítaní forintov na eurá aj o desiatky percent viac ako ľudia na Slovensku. 

Tabuľka 4: Odvetvia s vyššími platmi na Slovensku ako v Maďarsku

Odvetvia s najvyšším rozdielom v platov medzi SR a Maďarskom

Zdroj: Platy.sk, Fizetesek.hu

Tabuľka 5: Odvetvia s nižšími platmi na Slovensku ako v Maďarsku

Odvetvia s vyššími platmi v Maďarsku oproti Slovensku

Zdroj: Platy.sk, Fizetesek.hu

Spolupráca
Rýchle hľadanie práce
Kontakt
Bullet Kontaktný formulár
Bullet info AT tvojlekar BODKA sk
Najnovšie ponuky práce
Portál Tvoj Lekár