Nemecké a Rakúske firmy posilnili nábor

Počet pracovných ponúk do Rakúska a Nemecka rastie s blížiacim sa otvorením pracovného trhu aj pre občanov Slovenskej republiky. V prvom kvartáli tohto roka sme na pracovnom portáli Profesia.sk zaznamenali najviac pracovných ponúk do týchto krajín za posledné roky.

S blížiacim sa májovým otvorením pracovného trhu v susednom Rakúsku a Nemecku sme sa zamerali  na počet pracovných ponúk a životopisov na pracovnom portáli Profesia.sk, ktoré ponúkajú prácu a majú záujem o prácu v Rakúsku a Nemecku.

Záujem je o vysokoškolákov

V prvom kvartáli 2011 sme zverejnili 378 pracovných ponúk do Rakúska a 443 pracovných ponúk do Nemecka.

Graf: Vývoj počtu pracovných ponúk do Rakúska a Nemecka

Vývoj počtu pracovných ponúk do Rakúska a Nemecka

Zdroj: Profesia.sk

Zverejnené pracovné ponuky do Rakúska aj do Nemecka najčastejšie ponúkajú prácu ľuďom s ukončenou vysokou školou II. stupňa alebo s ukončenou vysokou školou I. stupňa.  Pre ľudí so základným vzdelaním je počet ponúk minimálny.

Najviac práce ponúkajú informačné technológie

Najvyšší podiel pracovných ponúk do Rakúska tvoria ponuky pre kvalifikovaných technických zamestnancov. Ich podiel v prvom štvrťroku 2011 bol 69 percent. Do kategórie kvalifikovaných technických zamestnancov zaraďujeme technické pracovné pozície ako napríklad architekt, projektant, inžinierske pozície alebo pozície z IT oblasti.

Druhou najčastejšou skupinou zamestnancov, o ktorých je záujem v Rakúsku, sú nižší a strední manažéri. Z celkového počtu ponúk do Rakúska tvorili ponuky pre manažérov 16 percent.

Podobná situácia je aj v Nemecku, kde najväčší záujem zo strany zamestnávateľov je o ľudí s technickým zameraním. Podiel ponúk pre kvalifikovaných technických zamestnancov tvoril v prvom štvrťroku 65 percent. Na rozdiel od Rakúska, na nemeckom pracovnom trhu sú druhou najžiadanejšou skupinou kvalifikovaní robotníci a zamestnanci v službách. Ponuky pre túto skupinu tvoria približne štvrtinu ponúk. Ide o rôzne remeselnícke pozície ako napríklad barman, kuchár, murár či údržbár.

Z jednotlivých oblastí najväčšiu šancu zamestnať sa v Rakúsku a rovnako aj v Nemecku majú ľudia z informačných technológií. Tieto ponuky tvoria pri obidvoch kategóriách viac ako polovicu pracovných ponúk. Nasledujú oblasti cestovný ruch a zdravotníctvo a sociálna starostlivosť.

Tabuľka 1: Oblasti s najväčšou ponukou práce

Podiel ponúk do jednotlivých oblastí

Zdroj: Profesia.sk

Záujem nekopíruje ponuku

Podľa informácií, ktoré uvádzajú uchádzači o prácu vo svojich životopisoch, záujem o prácu v zahraničí majú častejšie muži ako ženy. V prípade záujemcov o prácu v Rakúsku je 65 percent mužov a 35 percent žien. Spomedzi záujemcov o prácu v Nemecku je podiel v prospech mužov ešte výraznejší a muži tvoria takmer tri štvrtiny uchádzačov o prácu, čo môže súvisieť s väčšou geografickou vzdialenosťou krajiny.

Tabuľka 2: Podiel mužov a žien uchádzajúcich sa o prácu v zahraničí

Podiel mužov a žien uchádzajúcich sa o prácu v zahraničí

Zdroj: Profesia.sk

Štruktúra uchádzačov o prácu podľa toho, v akej oblasti sa chcú zamestnať, je v oboch krajinách veľmi podobná. Najviac uchádzačov o prácu v týchto krajinách si hľadá zamestnanie v oblasti dopravy, špedície, logistiky, v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva alebo ako pomocní zamestnanci.

Tabuľka 3: Rozdelenie uchádzačov o prácu podľa úrovne vzdelania

rozdelenie uchadzacov o pracu podla urovne vzdelania

Zdroj: Profesia.sk

Uchádzači, ktorí deklarujú záujem o prácu v zahraničí majú  najčastejšie ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Druhou najpočetnejšou skupinou uchádzačov hľadajúcich si prácu v zahraničí sú ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity.

Najčastejšie žiadaná skupina pracovníkov, ľudia s ukončenou vysokou školou, tvoria necelú desatinu  spomedzi uchádzačov o prácu.

Spolupráca
Rýchle hľadanie práce
Kontakt
Bullet Kontaktný formulár
Bullet info AT tvojlekar BODKA sk
Najnovšie ponuky práce
Portál Tvoj Lekár