Najlepšie platení sú absolventi vo farmácii

Absolventi vysokej školy v priemere zarobili za mesiac 788 eur v hrubom. Ľudia s vysokou školou po desiatich rokoch praxe v priemere zarobili podľa online platového prieskumu Platy.sk mesačne 1202 eur, teda o vyše 400 eur viac.

Absolventom vysokých škôl, ktorí vstupujú na pracovný trh, sa z pohľadu ich platov najviac oplatí zamestnať sa vo  farmácie. Podľa platového prieskumu Platy.sk  absolvent II. stupňa vysokej školy bez praxe alebo s praxou nižšou ako jeden rok, v roku 2010 v priemere zarobil  1 066 eur mesačne. Za farmaceutmi v priemerných mesačných platoch nasledujú absolventi v informačných technológiách. IT-čkári, ktorí pracujú bez praxe, zarobili mesačne 975 eur. Tretí najlepšie platení boli hneď po vysokej škole ľudia v oblasti účtovníctva a audítorstva, ktorí mesačne zarábajú v priemere 899 eur.

Tabuľka 1: Oblasti s najvyššími platmi absolventov VŠ

Oblasti s najvyššími platmi absolventov VŠ

Zdroj: Platy.sk

Desaťročná prax znamená o polovicu vyšší plat

Ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ktorí majú viac ako desaťročnú prax, vlani v priemere zarobili podľa prieskumu Platy.sk 1202 eur mesačne. Ak teda porovnávame platy ľudí s vysokou školou tesne po jej skončení a platy ľudí s rovnakým vzdelaním, ktorí majú desať rokov praxe, ľudia s praxou mali o 53 percent vyšší plat.

Najvýraznejšie rozdiely medzi platom absolventov a platom ľudí s desaťročnou praxou sú v odvetví  bankovníctva, peňažníctva. Vďaka praxi sú ich platy o 94 percent vyššie ako platy ľudí bez praxe. Výrazne vyšší plat vďaka praxi vidieť tiež v automobilovom priemysle, v odvetví predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a v priemysle.

Tabuľka 2: Oblasti s najväčším rozdielom platov po 10 rokoch praxe

Oblasti s najväčším rozdielom platov po 10 rokoch praxe

Zdroj: Platy.sk

Na administratívnych pozíciách prax pomáha málo

Absolventi zarobia mesačne najmenej, ak sa im nepodarí nájsť si hneď po škole prácu adekvátnu ich dosiahnutému vzdelaniu a zamestnajú sa na pozíciách kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov v službách.

Ak je prvé zamestnanie absolventov po vysokej škole na pozícii kvalifikovaného robotníka alebo zamestnanca v službách, bol priemerný plat 560 eur mesačne.

Ľudia s vysokou školou, ktorí pracujú na pozíciách kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov v službách viac ako desať rokov v priemere vlani zarobili 793 eur mesačne. Platový rozdiel je vďaka praxi 40 percent.

Ľudia po vysokej škole v prípade, že sa uplatnili na pozícii administratívnych zamestnancov, vlani zarobili v priemere mesačne 672 eur.

Vysokoškolsky vzdelaní ľudia po desiatich rokoch praxe na administratívnych pozíciách zarobili vlani v priemere o 4 percentá viac.

Tabuľka 3: Priemerné platy ľudí s vysokoškolským vzdelaním podľa úrovne pozícií

Priemerné platy ľudí s vysokoškolským vzdelaním podľa úrovne pozícií

Zdroj: Platy.sk

V Bratislavskom kraji prax zdvihne plat takmer o 500 eur

Z regionálneho hľadiska sa rovnako ako v iných kategóriách aj absolventom najviac oplatí pracovať v Bratislavskom kraji. V hrubom mesačne absolvent podľa online prieskumu Platy.sk zarobí v Bratislavskom kraji 872 eur. Druhý najlepšie platiaci región pre ľudí tesne po vysokej škole a bez praxe je Trnavský kraj, kde je priemerný mesačný plat 721 eur. Do prieskumu nie sú započítané výdavky na životné náklady v jednotlivých krajoch.

Aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia zarábajúci s desaťročnou praxou majú najvýhodnejšie platové podmienky v Bratislavskom kraji. V priemere zarobia 1 361 eur mesačne, teda o 489 eur viac ako ľudia bez praxe.

Vďaka desaťročnej praxi boli vlani platy ľudí v regiónoch s vyššími platmi približne o 50 percent vyššie ako platy ľudí po vysokej škole bez praxe. V regiónoch, ako Banskobystrický alebo Prešovský kraj, kde sú platy celkovo nižšie, boli platy ľudí s dlhoročnou praxou len o tretinu vyššiu ako ľudí bez praxe.

Tabuľka 4: Priemerné platy ľudí s vysokoškolským vzdelaním podľa krajov

Priemerné platy ľudí s vysokoškolským vzdelaním podľa krajov

Zdroj: Platy.sk

Spolupráca
Rýchle hľadanie práce
Kontakt
Bullet Kontaktný formulár
Bullet info AT tvojlekar BODKA sk
Najnovšie ponuky práce
Portál Tvoj Lekár