Absolventi stredných škôl najviac zarobili v IT a financiách

Priemerný plat absolventov stredných škôl s maturitou bol minulý rok 559 eur, co je o 29% menej ako zarobili vysokoškolskí absolventi s priemerným platom 788 eur. Najvyššie platy mali stredoškolskí absolventi v oblasti IT, financií a reklamy. Tieto zistenia vyplynuli z platového prieskumu Platy.sk.

Priemerné platy absolventov v roku 2010

Zdroj: Platy.sk

Najvyššie platy mali stredoškoláci v oblasti IT,  financného poradenstva, reklame a PR

Priemerný plat absolventov stredných škôl s maturitou v oblasti IT bol minulý rok na úrovni 858 eur. Dalšími najlepšie platenými oblastami bolo financné poradenstvo, reklama a PR, bankovníctvo. V týchto oblastiach sa priemerné platy pohybovali od 698 do 712 eur.

Pracovné oblasti s najvyššími platmi absolventov stredných škôl s maturitou


Zdroj: Platy.sk

Cestovný ruch, zdravotníctvo a  štátna správa ponúkli absolventom najnižšie platy

Absolventi stredných škôl s maturitou najmenej zarábali v cestovnom ruchu, zdravotníctve a štátnej správe. Tu sa platy pohybovali od 502 eur v stravovacích zariadeniach, 506 v zdravotníctve a po 519  eur v ubytovacích zariadeniach. V týchto oblastiach dostali absolventi menej ako je celoslovenský priemerný plat absolventov stredných škôl.

Pracovné oblasti s najnižšími platmi absolventov stredných škôl s maturitou


Zdroj: Platy.sk

Vo farmácií sú najväcšie rozdiely v platoch medzi vysokoškolskými a stredoškolskými absolventmi

Vysokoškolskí absolventi zarobili vo farmácii 1 025 eur, co je o 55% viac ako absolventi so strednou školou, ktorých priemerný plat bol na úrovni 660 eur. Približne o 30% viac zarobili vysokoškoláci v oblasti telekomunikácií, úctovníctva a audítorstva. Najmenšie platové rozdiely medzi absolventmi vysokých a stredných škôl boli v IT, školstve a reklame a PR.

Porovnanie platov absolventov vysokých a stredných škôl podla pracovných oblastí


Zdroj: Platy.sk

 „Výrazný rozdiel platov medzi absolventmi stredných a vysokých škôl vo farmácii je spôsobený štruktúrou stredoškolských a vysokoškolských pozícií. Práca vysokoškolsky vzdelaných absolventov  ma pre spolocnosti ovela vyššiu pridanú hodnotu. V oblasti IT, kde bol rozdiel v platoch najmenší, sa zase potvrdilo, že ak vie mladý clovek programovat, nezáleží na tom, ci má vysokoškolské vzdelanie alebo nie, dôležitejšie sú jeho zrucnosti", dodáva Miroslav Dravecký, projektový manažér prieskumu Platy.sk.

Spolupráca
Rýchle hľadanie práce
Kontakt
Bullet Kontaktný formulár
Bullet info AT tvojlekar BODKA sk
Najnovšie ponuky práce
Portál Tvoj Lekár