Primár pediatrického oddelenia v Nemocnici Levice, s. r. o.

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  AGEL SK a.s. - IČO: 36658448
 • Pracovná pozícia:
  Lekár
 • Miesto výkonu práce:
  SNP 19, Levice
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Levice
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  16. apríla 2018

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
SNP 19
Levice

Termín nástupu
dohodou

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- riadenie činnosti oddelenia v súlade s koncepciou odboru pediatria
- zabezpečovanie zavádzania nových diagnostických a liečebných metód a postupov
- starostlivosť o rozvoj základnej a špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, o zvyšovanie úrovne a kontroly poskytovaných zdravotníckych služieb
- starostlivosť o rozvoj lekárov oddelenia a prístrojovú vybavenosť oddelenia
- zodpovednosť za kvalitu a komplexnosť liečby a starostlivosti o pacientov,
- zodpovednosť za chod oddelenia a účelnú farmakoterapiu
- zodpovednosť za hospodárnosť oddelenia a efektívnosť využívania lôžkového fondu oddelenia

Iné výhody
- možnosť osobného rozvoja a odborného rastu
- práca v stabilnej spoločnosti

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkujeme v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.
Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkujeme deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
- organizačné a riadiace schopnosti
- občianska a morálna bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- serióznosť
- komunikatívnosť
- flexibilita
- tímový duch

POŽADUJEME:
- VŠ v odbore všeobecné lekárstvo
- špecializácia v špecializačnom odbore pediatria
- špecializácia určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva vítaná
- registrácia v Slovenskej lekárskej komore
- znalosť zdravotníckej legislatívy
- MS Offcie na úrovni užívateľ
- Projekt so zameraním na hospodárenie a zefektívnenie chodu pediatrického oddelenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku v rozsahu max. 5 strán formátu A4
- 15 rokov odbornej praxe v prípade, ak nie je získaná špecializácia na riadenie a organizáciu zdravotníctva

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkujeme v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.
Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkujeme deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Nemocnice, ambulantná lekárska činnosť, ostatná zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis a PROJEKT v zmysle vyššie uvedeného zadania spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.
Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.
Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.
Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

Adresa spoločnostiAGEL SK a.s.Kontakt

Mám záujem o túto prácu