Sociálny pracovník / sociálny pedagóg

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch - IČO: 31827039
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Pod kopcom 75, Nové Zámky
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Nové Zámky
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  12. marca 2018

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Pod kopcom 75
Nové Zámky

Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- zabezpečovať sociálny program s prihliadnutím na potreby prijímateľa sociálnych služieb,
- podporovať maximálnu možnú mieru samostatnosti prijímateľa sociálnych služieb, iniciovať spoluprácu a motivovať prijímateľa sociálnych služieb k dosahovaniu jeho vlastných cieľov,
- viesť dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy vrátane spolupráce pri zostavovaní individuálneho plánovania,
- aktívne spolupracovať s inými odborníkmi, inštitúciami, rodinou a sociálnou sieťou prijímateľa sociálnych služieb, napomáhať k jeho osamostatneniu a inklúzii,
- zabezpečovať prevenciu sociálno - patologických javov, spolupracovať na osvete

Iné výhody
- práca v zariadení sociálnych služieb so stabilnými postavením medzi poskytovateľmi sociálnych služieb,
- príjemné pracovné prostredie, výborný kolektív,
- otvorenosť zariadenia voči inovatívnym prístupom,
- možnosť športového, kultúrneho a kreatívneho vyžitia s prijímateľmi sociálnych služieb

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch prevádzkuje Domov sociálnych služieb a Pracovisko pracovnej terapie s ambulantnou formou pobytu. Cieľovú skupinu tvoria deti, mladí ľudia a dospelí s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, autizmom a inými špecifickými poruchami.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
- jasný a pozitívny názorový postoj k problematike ľudí so zdravotným znevýhodnením,
- snaha zvyšovať kvalitu života ľudí so zdravotným znevýhodnením,
- samostatnosť, komunikatívnosť,
- túžba neustále sa vzdelávať a osobnostne rásť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch prevádzkuje Domov sociálnych služieb a Pracovisko pracovnej terapie s ambulantnou formou pobytu. Cieľovú skupinu tvoria deti, mladí ľudia a dospelí s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, autizmom a inými špecifickými poruchami.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Sociálna starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
Na osobný pohovor bude prizvaný len záujemca, ktorý spĺňa požiadavky, motivačný list výhodou

Adresa spoločnostiZdruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových ZámkochKontakt

Mám záujem o túto prácu