Poradkyňa na národnej linke pre ženy zažívajúce násilie

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Inštitút pre výskum práce a rodiny - IČO: 30847451
 • Pracovná pozícia:
  Psychológ, Sociálny pracovník, Špecialista podpory zákazníkov
 • Miesto výkonu práce:
  Župné nám. 5/6, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum, Zákaznícka podpora, Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  20. októbra 2017

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Župné nám. 5/6
Bratislava

Ponúkaný plat (brutto)
v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z.

Termín nástupu
dohodou

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Práca na Národnej bezplatnej nonstop telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie zahŕňa:
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva krízovej pomoci,
- poskytovanie informácií v oblasti násilia páchanom na ženách prostredníctvom telekomunikačných zariadení ženám v minulosti vystaveným násiliu, zažívajúcim alebo ohrozených násilím a ostatným osobám prichádzajúcim do styku so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím,
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva, krízovej pomoci a informácií v oblasti násilia páchanom na ženách formou dištančného poradenstva prostredníctvom kvalifikovaného internetového poradenstva cez online chat alebo e-mailové bezpečné poradenstvo pre ženy, ktoré dávajú prednosť iným formám vyhľadania pomoci ako telefonickej,
- re-distribúcia volajúcich ohrozených žien poskytovateľom sociálnych služieb a inej pomoci,
- motivovanie volajúcich ohrozených žien k osobnému poradenstvu a pomoci v regionálnych organizáciách,
- sprostredkovanie kontaktu na bezpečné ženské domy (zariadenia núdzového bývania), špecializované poradne a intervenčné miesta,
- komunikácia a vzájomná výmena informácií s ďalšími zainteresovanými organizáciami,
- poradenstvo a riešenie krízových situácií na základe manuálu telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva,
- podieľanie sa na monitoringu, evaluácii.

Iné výhody
- príspevok do 3. piliera v pevnej sume,
- týždeň dovolenky naviac,
- 1 deň - regeneračné voľno za štvrťrok,
- externá supervízia,
- ďalšie sociálne výhody v zmysle uzavretej Kolektívnej zmluvy.

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Výskum v oblasti sociálnej politiky (práca a zamestnanosť, rodinná a sociálna politika, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Viac informácií na www.ivpr.gov.sk

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
- veľmi dobré komunikačné schopnosti (jednanie s ľuďmi),
- vysoké pracovné nasadenie,
- odolnosť voči stresu,
-kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
- schopnosť rýchlej orientácie v krízových situáciách,
- trpezlivosť a schopnosť načúvať a poskytovať podporu,
- analyzovanie riešenie problémov, rozhodovanie,
- pružnosť v myslení (improvizačné schopnosti),
samostatnosť,
- individuálny prístup ku každej volajúcej, volajúcemu,
- schopnosť pracovať v tíme,
- orientácia v druhoch násilia páchaného na ženách a ich deťoch,
- schopnosť zrozumiteľne sprostredkovať informácie rôznym cieľovým skupinám,
- rešpektovanie dôverného a anonymného charakteru práce,
- schopnosť identifikovať podstatu problému,
- flexibilita vo formách poradenstva a pomoci, ktorá bude volajúcim poskytovaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Výskum v oblasti sociálnej politiky (práca a zamestnanosť, rodinná a sociálna politika, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Viac informácií na www.ivpr.gov.sk

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Iné neuvedené oblasti

Informácie o výberovom konaní
Teoretické alebo praktické znalosti v nasledovných oblastiach:
- špecializované podporné služby a služby pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti,
- znalosť právnych predpisov súvisiacich v poskytovaním pomoci ženám zažívajúcim násilie napr. Zákon č. 448/2008 Z.z., Zákon č. 305/2015 Z.z. a pod. - výhodou
- znalosť rodovej terminológie a rodovej analýzy násilia páchaného na ženách - výhodou
- prax v oblasti práce so ženami zažívajúce násilie a ich deťmi a v oblasti krízovej intervencie - výhodou.

Pracovné podmienky:
Práca v nepretržitej celodennej a celoročnej prevádzke krízovej linky

Požadované doklady a postup pre účasť vo výberovom konaní:
- e-mailovú správu s predmetom pracovnej pozície, v ktorej uvediete krátku žiadosť o zaradenie do VK,
- motivačný list,
- životopis vo formáte EUROPASS s uvedením referencií,

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a boli vybraní do VK.

Adresa spoločnostiInštitút pre výskum práce a rodinyKontakt

Mám záujem o túto prácu