Lekár

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Kúpele Dudince, a.s. - IČO: 31642713
 • Pracovná pozícia:
  Lekár
 • Miesto výkonu práce:
  Kúpeľná 106, 962 71 Dudince, Banskobystrický kraj, Krupina
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Banskobystrický kraj, Krupina
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  11. októbra 2017

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Kúpeľná 106, 962 71 Dudince
Banskobystrický kraj
Krupina

Termín nástupu
ihneď

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
1. Vykonáva komplexnú lekársku kúpeľnú starostlivosť prideleným pacientom. Stará sa o včasné vstupné vyšetrenie pacientov, stanovenie správnej diagnózy, kontroluje dodržanie indikácií a výskyt kontraindikácie. Stanoví liečebný plán, diétu a režim liečenia.
2. Predpisuje stanovený počet procedúr , kontroluje priebežne časovú a metodickú správnosť podávania procedúr.
3. Kontroluje minimálne raz týždenne zdravotný stav pacienta prideleného do ambulancie. V prípade interkurentného ochorenia s kľudom na lôžku vykonáva denne kontrolu na izbe pacienta.
4. Vybavuje v prípade nutnosti prevoz pacienta do nemocnice.
5. Zodpovedá za riadne vedenie , odborné spracovanie a úpravu a úschovu zdravotnej dokumentácie.
6. Vykonáva pohotovostné lekárske služby podľa rozpisu služieb a vedie o nich záznam v pohotovostnej knihe a v chorobopise pacienta.
7. Dbá o zvyšovanie svojej odbornej úrovne .
8. Vedie podriadených pracovníkov ku korektnému vzťahu k pacientom, k vedeniu spoločnosti a medzi zamestnancami navzájom.
9. Venuje pozornosť sťažnostiam pacientov a podriadeným a zabezpečuje operatívne odstránenie ich príčin. O každej sťažnosti vyhotoví záznam.
10. Na pracovisku nosí predpísaný ochranný odev a obuv. Dodržiava predpisy OBP a PO.
11.Plní príkazy svojho priameho nadriadeného.
12. Zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich zo systému ISR.

Iné výhody
- práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti
- perspektíva osobného rozvoja
- benefity plynúce z Kolektívnej zmluvy (napr. rodinná dovolenka v partnerských organizáciách, Kúpeľná liečba pre rodinných príslušníkov a iné,)
- možnosť zamestnaneckého ubytovania a stravovania

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Kúpele Dudince, a.s. sú slovenské neštátne zdravotnícke zariadenie v najmenšom meste na Slovensku. Kúpeľnú liečbu poskytujeme na tradičných zásadách balneológie a liečebnej rehabilitácie. Prírodný liečivý zdroj, vybavenie balneoterapie a odborné znalosti nášho personálu denne využívame v prospech zdravia našich klientov. Starať sa oň je našou trvalou a najvyššou hodnotou. Do zariadení firmy patria Liečebné domy Rubín a Smaragd a Kúpeľný hotel Minerál.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
- schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- zvládať profesionálne komunikáciu a správanie sa ku klientom
- flexibilita a empatia
- ovládanie minimálne jedného svetového jazyka

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Kúpele Dudince, a.s. sú slovenské neštátne zdravotnícke zariadenie v najmenšom meste na Slovensku. Kúpeľnú liečbu poskytujeme na tradičných zásadách balneológie a liečebnej rehabilitácie. Prírodný liečivý zdroj, vybavenie balneoterapie a odborné znalosti nášho personálu denne využívame v prospech zdravia našich klientov. Starať sa oň je našou trvalou a najvyššou hodnotou. Do zariadení firmy patria Liečebné domy Rubín a Smaragd a Kúpeľný hotel Minerál.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Nemocnice, ambulantná lekárska činnosť, ostatná zdravotná starostlivosť

Adresa spoločnostiKúpele Dudince, a.s.Kontakt

Mám záujem o túto prácu