Vedúca sestra chirurgicko - urologicko - gynekologicko - ORL oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Satinského 1
Bratislavský kraj
Bratislava

Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Termín nástupu
ihneď

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľskej starostlivosti v rámci multidisciplinárnych chirurgických odborov v priamej riadiacej pôsobnosti vedúcich lekárov oddelení, pod metodickým riadením námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť, tvorba špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacientov.

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Nemocnica svätého Michala, a.s. je špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore
- špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (minim. zaradenie do špecializácie) alebo MPH.
Iné kritéria a požiadavky
- najmenej 10 rokov odbornej ošetrovateľskej praxe, skúsenosti s riadiacou funkciou vítané
- organizačné a riadiace predpoklady pre výkon funkcie
- výborné komunikačné schopnosti
- schopnosť vedenia a motivácie pracovného tímu
- vysoké pracovné nasadenie
- užívateľská znalosť práce s PC
- bezúhonnosť a dôveryhodnosť
- orientácia v právnych predpisov v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a Zákonníka práce
- znalosť cudzieho jazyka vítaná
Zoznam požadovaných dokladov
- štruktúrovaný profesijný životopis
- motivačný list v rozsahu max. 2 normostrán
- doklady o dosiahnutom vzdelaní a o osobitných kvalifikačných predpokladoch – overené kópie
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
- projekt riadenia ošetrovateľskej starostlivosti na multidisciplinárnych oddeleniach chirurgických špecializačných odboroch so zameraním na rozvoj oddelení a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu minim. 2 normostrán

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Nemocnica svätého Michala, a.s. je špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Nemocnice, ambulantná lekárska činnosť, ostatná zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
Obsadenie pracovnej pozície bude uskutočnené formou pohovoru dňa 30.10.2017 u námestníčky pre ošetrovateľstvo v NsM, a.s., na riaditeľstve na 5. poschodí, v čase od 12.30 do 14.00 hod..

Adresa spoločnostiNemocnica svätého Michala, a.s.Kontakt

Mám záujem o túto prácu