Primár chirurgického oddelenia - výberové konanie

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Nemocnica Alexandra Wintera - IČO: 36084221
 • Pracovná pozícia:
  Lekár
 • Miesto výkonu práce:
  Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, Piešťany
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Piešťany
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  12. septembra 2017

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66
Piešťany

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- riadenie a organizovanie odbornej činnosti chirurgického oddelenia v súlade koncepciou odboru chirurgia
- samostatné vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore chirurgia

Iné výhody
- perspektíva odborného napredovania a stabilita pracovného miesta

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Nemocnice, ambulantná lekárska činnosť, ostatná zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
Riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
primár chirurgického oddelenia

Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá:
• VŠ vzdelanie II. stupňa – lekárska fakulta
• špecializácia v odbore chirurgia v zmysle platných právnych predpisov
• odborná prax najmenej 10 rokov
• organizačné, riadiace a a komunikatívne schopnosti
• vedomosti v ekonomickom riadení oddelenia
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• občianska a morálna bezúhonnosť
• registrácia v Slovenskej lekárskej komore
• projekt zameraný na chod, hospodárenie, ekonomiku oddelenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, definovanie cieľa projektu a spôsob jeho dosiahnutia

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť:
• overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii
• štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dĺžky odbornej praxe
• písomné čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
• súhlas so spracovávaním osobných údajov na predpísanom tlačive (tlačivo nájdete na stránke nemocnice)
• projekt v rozsahu max. 5 strán formátu A4
• mailový kontakt

doručte v termíne do 26.9.2017 vrátene v obálke s označením „Výberové konanie - primár chirurgického oddelenia – neotvárať“ na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
MUDr. Štefan Kóňa, riaditeľ
Wintrova 66
921 63 Piešťany

Výberové konanie sa bude konať v utorok 3.10.2017 o 14:00 hod. v budove riaditeľstva Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany, Winterova 66 – budova Clara vila, 1. poschodie.

Adresa spoločnostiNemocnica Alexandra WinteraKontakt

Mám záujem o túto prácu