Koordinátor/Koordinátorka programu Sociálna asistencia

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Občianske združenie Odyseus - IČO: 31788734
 • Pracovná pozícia:
  Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Haanova 10, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  20. apríla 2017

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Haanova 10
Bratislava

Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Termín nástupu
01.07.2017

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- aktívne rozvíjanie, udržiavanie a smerovanie programu v súlade s jeho strategickým plánom
- projektový fundraising – písanie projektov, komunikácia s donormi, projektový manažment a vedenie evidencie
- vyhľadávanie a udržiavanie kontaktu s dôležitými inštitúciami a odborníkmi/odborníčkami, najmä v rámci siete sociálnych a zdravotníckych služieb
- spolupráca na rozvoji organizácie, účasť na pracovných stretnutiach vedenia
- priamy výkon sociálnej asistencie pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sexbiznise, vrátane sprevádzaní a telefonického poradenstva
- terénna sociálna práca

Iné výhody
- kontrakt na 178 hodín mesačne
- práca v organizácii s dlhodobými skúsenosťami a oceneniami, know-how zo zahraničia a prepojením na medzinárodné siete
- aktívna podpora vzdelávania a sebarozvoja: k dispozícii máme bohatú knižnicu a umožňujeme účasť na školeniach a výcvikoch na Slovensku i v zahraničí
- flexibilný pracovný čas
- možnosť ovplyvňovať chod organizácie a byť súčasťou vedenia
- home office
- priateľská pracovná atmosféra a tímové správanie v mladom kolektíve
- pravidelná supervízia pod odborným vedením

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
POSLANÍM OZ Odyseus je podieľať sa na zachovaní ľudských práv a skvalitnení života ohrozených komunít a to najmä
- osôb užívajúcich drogy
- osôb pracujúcich v sexbiznise
- detí a mladých ľudí
a tým prispievať k ich plnohodnotnému statusu v spoločnosti.

Preto
• poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction“
• vykonávame terénnu sociálnu prácu
• podporujeme k svojpomoci
• sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a ohrozenými komunitami
• zastupujeme záujmy cieľových skupín (členov ohrozených komunít ?)
• informujeme a edukujeme
• podporujeme a rozvíjame verejné zdravie.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
Hľadáme človeka, ktorý má rád sociálnu prácu a stotožňuje sa s prístupom harm reduction a našimi hodnotami, rád sa vzdeláva a bude pre klientov a klientky tým, na koho sa môžu obrátiť, keď sa ocitnú v ťažkostiach. Dokáže spájať rôzne svety a úspešne budovať vzťahy aj tam, kde by ich ťažko niekto očakával. Chceme, aby aktívne hľadal riešenia každodenných sociálnych a zdravotných problémov ľudí užívajúcich drogy/pracujúcich v sexbiznise a pretavil ich do projektov, ktoré bude koordinovať.
Od našej novej kolegyne/nového kolegu budeme očakávať, že:
- akceptuje ľudí, ktorí užívajú drogy či pracujú v sexbiznise
- má dobré srdce a za spravodlivosť bojuje ako lev, v prvom rade však rešpektuje želanie klienta či klientky. Bude pre nich tým, na koho sa môžu obrátiť, keď majú problém.
- má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v humanitnom odbore (predovšetkým, sociálna práca, psychológia, liečebná pedagogika...)
- si uvedomuje aj zmysel administratívy, a preto sa jej neváha venovať pravidelne a so zmyslom pre detail
- má prehľad o sociálnoprávnej ochrane detí, sociálnej kuratele a sociálnych službách, a súvisiacich zákonoch – naštudovanie novely pre neho/ňu nemusí byť radostné, ale medzi povinnosťami si naň čas nájde
- dokáže veci zrealizovať od A po Z, nepotrebuje pripomínanie termínov a nečaká len na kontrolu „zhora“
- projektová logika sa mu/jej zdá logická, už niekedy počul/a o SMART cieľoch
- to, čo mu/jej chýba k stopercentnej angličtine kompenzuje odhodlaním (...a v núdzi aj slovníkom)
- osobný rozvoj aj riešenia konfliktov hľadá v supervízii a otvorenej komunikácii

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
POSLANÍM OZ Odyseus je podieľať sa na zachovaní ľudských práv a skvalitnení života ohrozených komunít a to najmä
- osôb užívajúcich drogy
- osôb pracujúcich v sexbiznise
- detí a mladých ľudí
a tým prispievať k ich plnohodnotnému statusu v spoločnosti.

Preto
• poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction“
• vykonávame terénnu sociálnu prácu
• podporujeme k svojpomoci
• sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a ohrozenými komunitami
• zastupujeme záujmy cieľových skupín (členov ohrozených komunít ?)
• informujeme a edukujeme
• podporujeme a rozvíjame verejné zdravie.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Mimovládne organizácie, občianske združenia

Informácie o výberovom konaní
Ak máš o prácu v OZ Odyseus záujem, pošli nám, prosím, svoj životopis a motivačný list, kde uvedieš, prečo chceš práve u nás a na danej pozícii pracovať. Odporúčame spomenúť aj tvoje predchádzajúce skúsenosti, ktoré u nás môžeš zužitkovať. Všetko nám pošli e-mailom najneskôr do 28.4.2017 na odyseus@ozodyseus.sk.
Telefonicky budeme kontaktovať iba tých uchádzačov a uchádzačky, ktorí/é spĺňajú uvedené požiadavky v našej ponuke.

Adresa spoločnostiObčianske združenie OdyseusKontakt

Mám záujem o túto prácu

Spolupráca
Rýchle hľadanie práce
Kontakt
Bullet Kontaktný formulár
Bullet info AT tvojlekar BODKA sk
Portál Tvoj Lekár