Lekár v záchrannej zdravotnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Žilina, Detva, Rimavská Sobota, Rožňava, Medzilaborce, Lipany/Sabinov, St. Ľubovňa, Bojnice, Nováky
Trnava
Žilina
Rimavská Sobota
Medzilaborce
Sabinov
Stará Ľubovňa
Rožňava

Termín nástupu
ASAP

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Lekár ambulancie ZZS samostatne:

- vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
- vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia,
- odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje,
- navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky,
- vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami,
- navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony,
- vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti,
- riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
- zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného

Iné výhody
- zázemie nadnárodnej spoločnosti
- zamestnanecké benefity
- príjemné pracovné prostredie
- možnosť ďalšieho vzdelávania

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
• lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
• lekár s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa,
• lekár, ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, alebo má preukázateľnú prax na pracovisku anesteziológie a urgentnej medicíny v rozsahu najmenej 6 mesiacov, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Nemocnice, ambulantná lekárska činnosť, ostatná zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala kontaktujte nás, prípadne zašlite prosím svoj životopis na nižšie uvedený e-mail.

Adresa spoločnostiskupina Falck SKKontakt

Mám záujem o túto prácu